Vårt uppdrag och historia

Uppdrag

Kort kan man sammanfatta Biodlarnas uppgift i två delar
a) att göra det som är bra för biodlarna
b) att göra det som är bra för biodlingen

a) Den första punkten i vårt uppdrag finns beskrivet i huvudrubriken Medlemsservice. Där har vi samlat en rad förmåner för dig som är medlem i SBR. Som medlem handlar du också till förmånliga priser i Bibutiken.

b) Biodlarna bedriver också ett omfattande arbete för att knyta kontakter med myndigheter och andra organisationer som kan påverka saker som har betydelse för biodlingsverksamheten. Det kan vara att påverka lagar och förordningar. Det kan vara att skapa ekonomiska resurser för medlemmarnas, föreningarnas eller distriktens verksamhet. Det kan också vara att marknadsföra biodlingen så att fler blir intresserade att bli biodlare.

Historia

Sveriges Biodlares Riksförbund bildades 1920 genom en sammanslagning av de två biodlarorganisationerna Sveriges Allmänna Biodlarförening (SAB) som startats 1897 och Sveriges Biodlareförening (SB) som startade 1911. I dagligt tal förkortas förbundets namn SBR, men på senare år har även Biodlarna börjat att användas som ett samlande begrepp för hela förbundet.

SAB bildades relativt sent – 1897. I Danmark hade en riksorganisation bildats redan 1866 och Norge Birøkterlag bildades 1884. Initiativtagare till en svensk riksorganisation var häradshövdingen i Jönköping Ivar Wislander. För att vara med i SAB krävdes att man prenumererade på föreningens tidning – Svensk Bitidning. Det kostade 50 öre för den som hade upp till tre bisamhällen och en krona om man hade fler samhällen.

1901 ändrades namnet till Bitidningen, ett namn som fortfarande består. SB bildades på initiativ av redaktör Alexander Lundgren som 1909 hade återupptagit utgivningen av tidskriften Bigården, en tidning med anor från 1889.

SB hade sin huvudsakliga verksamhet i mellansverige medan SAB hade sina flesta medlemmar i södra Sverige. Efter bl.a. påtryckningar från Hushållningssällskap, vilka gav bidrag till biodlingens organisationer, där man krävde en sammanslagning arrangerades ett möte i Stockholm på initiativ av folkskolläraren Nils Årnell 1918 som blev inledningen till senare överläggningar mellan representanter för de båda föreningarna. Dessa ledde fram till att man vid ett möte 26 juli 1919 beslöt att SAB och SB skulle gå samman och 1 januari 1920 startade den gemensam organisation Sveriges Biodlares Riksförbund (förkortat SBR alt. Biodlarna).