Vårt uppdrag och historia

Uppdrag

Kort kan man sammanfatta Biodlarnas uppgift i två delar
a) att göra det som är bra för biodlarna
b) att göra det som är bra för biodlingen

Historia

Sveriges Biodlares Riksförbund bildades 1920 genom en sammanslagning av de två biodlarorganisationerna Sveriges Allmänna Biodlarförening (SAB) som startats 1897 och Sveriges Biodlareförening (SB) som startade 1911.

SAB bildades relativt sent – 1897. I Danmark hade en riksorganisation bildats redan 1866 och Norge Birøkterlag bildades 1884. Initiativtagare till en svensk riksorganisation var häradshövdingen i Jönköping Ivar Wislander. För att vara med i SAB krävdes att man prenumererade på föreningens tidning – Svensk Bitidning. Det kostade 50 öre för den som hade upp till tre bisamhällen och en krona om man hade fler samhällen.

1901 ändrades namnet till Bitidningen, ett namn som fortfarande består. SB bildades på initiativ av redaktör Alexander Lundgren som 1909 hade återupptagit utgivningen av tidskriften Bigården, en tidning med anor från 1889.

SB hade sin huvudsakliga verksamhet i mellansverige medan SAB hade sina flesta medlemmar i södra Sverige. Efter bl.a. påtryckningar från Hushållningssällskap, vilka gav bidrag till biodlingens organisationer, där man krävde en sammanslagning arrangerades ett möte i Stockholm på initiativ av folkskolläraren Nils Årnell 1918 som blev inledningen till senare överläggningar mellan representanter för de båda föreningarna. Dessa ledde fram till att man vid ett möte 26 juli 1919 beslöt att SAB och SB skulle gå samman och 1 januari 1920 startade den gemensam organisation Sveriges Biodlares Riksförbund.