Sektionen för biprodukter

Sektionen har inom de ramar förbundsstyrelsen fastställer ansvar för information, utbildning, materialframställning och projekt avseende kvalitetsfrågor i vid bemärkelse.

Sektionens huvudfokus är att:

  • Årligen revidera och erbjuda Bihusesynen till medlemmarna.
  • Förfina hanteringen av livsmedel inom biodling.
  • Utveckla och sprida regler och förutsättningar för genomförandet av honungsbedömning.
  • Medverka till branschriktlinjer och ISO-regler för biprodukter.
  • Utveckla och höja intresset för svensk honung som produkt.
  • Utveckla andra produkter från biodling.
  • Utveckla biodling som näring och företagande.

I sektionen för biprodukter ingår följande personer:

Sammankallande:
Per Lundblad
072-560 15 01
per.lundblad@biodlarna.se

Ledamöter:

Petra Varenhed
070-235 41 53
petra.varenhed@biodlarna.se

Peter Karlsson
076-872 52 21
peter.karlsson@biodlarna.se

Leo De Geer
070-591 59 87
leo.degeer@biodlarna.se

Adjungerade:

Anette Irebro, kanslichef
0142 – 48 20 03
anette.irebro@biodlarna.se

Grupper inom sektion Biprodukter

Kvalitetsgruppen

Anders Lignell
070-620 23 57
anders.p.lignell@gmail.com

Elisabeth Wilhelmsson
076-051 12 24
elisabetwilhelmsson@icloud.com

Smak och sensorikgruppen

Petra Varenhed
070-235 41 53
petra.varenhed@biodlarna.se

Johanna Svensson
0142 – 48 20 07
johanna.svensson@biodlarna.se