Styrelse

Förbundsstyrelsen väljs av riksförbundsmötet och är högsta beslutande organ inom Biodlarna mellan riksförbundsmötena. Styrelsen som består av 9 ledamöter (inklusive ordförande) utser kommittéer, arbetsgrupper, råd och ansvariga personer för att planera/genomföra verksamheter inom olika områden. Förbundsstyrelsen har normalt cirka 10-12 möten per år, 3-4 stycken är fysiska möten, resterande sker genom digitala former. Datumen för styrelsens möten hittas i Kalendern.

Björn Dahlbäck, ordförande
0760-35 66 46
bjorn.dahlback@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: Jönköping, Östergötland

Ingmar Wahlström

Ingmar Wahlström, vice ordförande
0709-92 93 30
ingmar.wahlstrom@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: Norrbotten, Västernorrland, Västerbotten, Södra Kalmar, Norra Kalmar

Ann Elgemark, ledamot
0706-01 88 70
ann.elgemark@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: Jämtland, Dalarna och Sjuhärad

Vivianne Boman, ledamot
073-215 17 01
vivianne.boman@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: Stockholm, Gotland, Uppsala

Leo De Geer, ledamot
070-591 59 87
leo.degeer@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: Örebro, Sörmland

Carin Ström, ledamot
072-387 07 42
carin.strom@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: N:a Älvsborg, Göteborg och Bohuslän, Skaraborg

Pontus Lundh, ledamot
070-995 95 56
pontus.lundh@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: Blekinge, Kronoberg

Per Lundblad, ledamot
072-560 15 01
per.lundblad@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: Gävleborg, Västmanland

Anette Irebro, tf förbundschef, adjungerad
0142 – 48 20 03
anette.irebro@biodlarna.se