Styrelse

Förbundsstyrelsen väljs av riksförbundsmötet och är högsta beslutande organ inom Biodlarna mellan riksförbundsmötena. Styrelsen som består av 9 ledamöter (inklusive ordförande) utser kommittéer, arbetsgrupper, råd och ansvariga personer för att planera/genomföra verksamheter inom olika områden. Förbundsstyrelsen har normalt cirka 15 möten per år, varav cirka 10 stycken är via telefon. Datumen för styrelsens möten hittas i Kalendern.

Monica Selling, ordförande

0142-48 20 08
073-845 85 15

monica.selling@biodlarna.se

 

Ingmar Wahlström, vice ordförande
0709-92 93 30
ingmar.wahlstrom@biodlarna.se

 

Ann Elgemark, ledamot
0706-01 88 70
ann.elgemark@biodlarna.se

 

Vivianne Boman, ledamot
073-215 17 01
vivianne.boman@biodlarna.se

 

Leo De Geer, ledamot
070-591 59 87
leo.degeer@biodlarna.se

 

Pierre Atterling, ledamot
070-652 63 46
pierre.atterling@biodlarna.se

 

Björn Dahlbäck, ledamot
0760- 35 66 46
bjorn.dahlback@biodlarna.se

 

Nils Reppen, ledamot
0721-87 69 63
nils.reppen@biodlarna.se

 

Therese Ekebratt, ledamot
0708-28 03 59
therese.ekebratt@biodlarna.se