Styrelse

Förbundsstyrelsen väljs av riksförbundsmötet och är högsta beslutande organ inom Biodlarna mellan riksförbundsmötena. Styrelsen som består av 9 ledamöter (inklusive ordförande) utser kommittéer, arbetsgrupper, råd och ansvariga personer för att planera/genomföra verksamheter inom olika områden. Förbundsstyrelsen har normalt cirka 15 möten per år, varav cirka 10 stycken är via telefon. Datumen för styrelsens möten hittas i Kalendern.

Monica Selling, ordförande
0142-48 20 08
073-845 85 15
monica.selling@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: Sjuhärad, N:a Älvsborg, Skaraborg, Göteborg och Bohuslän

Ingmar Wahlström, vice ordförande
0709-92 93 30
ingmar.wahlstrom@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: Södra Kalmar, Norra Kalmar, Blekinge

Hanne Uddling, ledamot
0733-34 14 18
hanne.uddling@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: Sörmland, Örebro, Värmland, Jämtland

Lars Hellander, ledamot
070-216 33 90
lars.hellander@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: Stockholm, Gävleborg, Gotland

Leo De Geer, ledamot
070-591 59 87
leo.degeer@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: Uppsala, Västmanland

Pierre Atterling, ledamot
070-652 63 46
pierre.atterling@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: Östergötland, Dalarna

Björn Dahlbäck, ledamot
0760- 35 66 46
bjorn.dahlback@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: Jönköping, Kronoberg

Bo Malmsten, ledamot
070-616 90 93
bo.malmsten@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: Halland, Skåne

Therese Ekebratt, ledamot
0708-28 03 59
therese.ekebratt@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: Norrbotten, Västernorrland, Västerbotten, Österbotten (Finland)