Styrelse

Förbundsstyrelsen väljs av riksförbundsmötet och är Biodlarnas högsta beslutande organ mellan riksförbundsmötena. Styrelsen består av ordförande och åtta ledamöter. Styrelsens uppdrag är att planera och genomföra verksamhet enligt den beslutade verksamhetsplanen.

Förbundsstyrelsen har vanligtvis 10–13 möten per år, varav de flesta sker digitalt. Datum för styrelsemöten återfinns i kalendern som du hittar i högerspalten på denna sida.

Björn Dahlbäck, ordförande
0760-35 66 46
bjorn.dahlback@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: Jönköping, Östergötland

Ingmar Wahlström

Ingmar Wahlström, vice ordförande
0709-92 93 30
ingmar.wahlstrom@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: Norrbotten, Västernorrland, Västerbotten, Södra Kalmar, Norra Kalmar

Ann Elgemark, ledamot
0706-01 88 70
ann.elgemark@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: Jämtland, Dalarna och Sjuhärad

Vivianne Boman, ledamot
073-215 17 01
vivianne.boman@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: Stockholm, Gotland, Uppsala

Leo De Geer, ledamot
070-591 59 87
leo.degeer@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: Örebro, Sörmland

Carin Ström, ledamot
072-387 07 42
carin.strom@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: N:a Älvsborg, Göteborg och Bohuslän, Skaraborg

Pontus Lundh, ledamot
070-995 95 56
pontus.lundh@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: Blekinge, Kronoberg

Per Lundblad, ledamot
072-560 15 01
per.lundblad@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: Gävleborg, Västmanland

Anette Irebro, kanslichef, adjungerad
0142 – 48 20 03
anette.irebro@biodlarna.se