Styrelse

Förbundsstyrelsen väljs av riksförbundsmötet och är Biodlarnas högsta beslutande organ mellan riksförbundsmötena. Styrelsen består av ordförande och åtta ledamöter. Styrelsens uppdrag är att planera och genomföra verksamhet enligt den beslutade verksamhetsplanen.

Förbundsstyrelsen har vanligtvis 10–13 möten per år, varav de flesta sker digitalt. Datum för styrelsemöten återfinns i kalendern som du hittar i högerspalten på denna sida.

Björn Dahlbäck, ordförande
0760-35 66 46
bjorn.dahlback@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: Jönköping, Östergötland

Per Lundblad, vice ordförande
072-560 15 01
per.lundblad@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: Uppsala, Västmanland

Leo De Geer, ledamot
070-591 59 87
leo.degeer@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: Örebro, Blekinge, Sjuhärad

Carin Ström, ledamot
072-387 07 42
carin.strom@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: N:a Älvsborg

Fredrik Backlund, ledamot
072-586 62 44
fredrik.backlund@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg

Jessica Appel, ledamot
070-632 33 06
jessica.appel@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: Dalarna, Stockholm, Södermanland, Värmland

Kerstin Namuth, ledamot
070-733 17 25
kerstin.namuth@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: Göteborg och Bohus, Halland

Peter Karlsson, ledamot
076-872 52 21
peter.karlsson@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: Kronoberg, Skaraborg

Petra Varenhed, ledamot
070-235 41 53
petra.varenhed@biodlarna.se

Kontaktdistrikt: Gotland, N Kalmar, S Kalmar, Skåne

Anette Irebro, kanslichef, adjungerad
0142–48 20 03
anette.irebro@biodlarna.se