Att skaffa bin

Varför ska man bli biodlare?

Det finns givetvis flera skäl. Här nedan har vi samlat några, som vi tycker är särskilt viktiga.

Biodling är nyttigt

Binas absolut viktigaste uppgift är att pollinera växter och därmed möjliggöra deras befruktning. Honungen är i sammanhanget biprodukt i dubbel bemärkelse. Det är brist på pollinerande insekter i den svenska naturen. Därför behöver den fler bin. Det är också brist på svensk honung. Vi måste importera stora mängder varje år.

Pollineringen ger fler blommor och kan bidra till att utrotningshotade växter lever vidare. Den ger även större skördar av frukt och bär. Inte bara i biodlarens trädgård utan också hos grannarna och i den omgivande naturen.

Tack vare att bisamhället övervintrar med tusentals bin i kupan kommer de igång med pollineringen i stor skala tidigt på våren.

Biodling är roligt

Att vara biodlare är både roligt och lärorikt. Det är lätt att bli fascinerad av de flitiga binas samspel med naturen. Livet i bikupan, där bina har olika uppgifter under sin levnad, växlar med årstiderna.
Med bina som vägvisare kan du upptäcka växter som du inte ens visste fanns i din omgivning. Bina överraskar ständigt och du lär dig mer för varje år. Men fullärd blir du aldrig. Med hjälp av erfarna biodlare i SBR:s lokalförening kan du få tag på snälla bin som är lättskötta och bl.a. mindre benägna att svärma.

I biodlarföreningen träffar du människor från olika samhällsgrupper som delar ditt intresse.

Biodling är lönsamt

Biodling är en hobby eller näringsverksamhet som är lönsam både för dig och för naturen. Biodling går utmärkt att kombinera med många andra verksamheter. Pollineringen som bina bidrar till i Sverige beräknas vara värd flera hundra miljoner kronor. Med ett par bikupor vid t.ex. ett rapsfält kan skörden öka många procent. Ett bisamhälle i Sverige ger i genomsnitt 30 kilo honung per år.
Som biodlare kan du njuta av egen honung och har alltid en trevlig present att ge bort. Lokalt producerad honung är ofta lättsåld på marknader.

Biodling passar alla

Biodling förknippades förr med äldre män med stora trädgårdar på landsbygden. Men du behöver varken vara pensionär eller man för att satsa på biodling. Faktum är att fler och fler av de nya biodlarna numera bor i villaområde och fler och fler är kvinnor. Ungdomarna blir också biodlare i ökande antal. Allt som krävs är intresse, en bit mark där du kan ställa dina bikupor samt ett förrådsutrymme till din biodlingsmateriel. Har du ingen egen tomt kan du höra med någon lantbrukare eller annan person efter en plats där du kan få ställa dina bikupor.

Kommunen kan också ha en markbit, där du kan placera dina bisamhällen, Biodlare är alla – från de som har ett par bisamhällen till de som bedriver yrkesmässig honungsproduktion med flera hundra bisamhällen.

Biodling kan också bedrivas på deltid som komplement till annan näringsverksamhet, t.ex. inom turistnäringen.
Biodling är en fascinerande sysselsättning för alla som är intresserade av naturen.
En verksamhet som ger mer än du anar.