Refraktometerinstruktion

Vattenhaltsbestämning i honung med refraktometerinstrument: refraktometer avsedd för ändamålet och graderad i % vatten i honung. Tempererade honungsprover (förvaring i rätt temp 1 dygn före provning) och utrustning, mättemp. vanligen 20 °C, angivet på refraktometern.

  • representativt prov av honungsprovet droppas på prismat, locket stängs med öppningsskruven (finns inte på alla refraktometrar) på locket i neutralläge så att honungen bildar ett jämnt skikt mellan prisma och lock
  • refraktometern hålls upp mot lämpligt ljus, okularet justeras så att avläsningsskalan och brytningslinjen blir skarpa
  • vattenhalten noteras
  • öppningsskruven i locket skruvas in så att locket öppnas, torka därefter bort honungsprovet med papper. Obs ! använd inte vatten för rengöring mellan proverna
  • Kristalliserad honung, värms varsamt i mikrovågsugn
  • representativt honungsprov tas med en plastsked
  • kapsla in provet med plastfolie/gladpack och värm i mikrovågsugn på låg effekt till provet klarnar – tar bara ett antal sekunder
  • tättslutande små plastförpackningar kan också användas i mikrovågsugnen
  • låt provet svalna några minuter
  • stick därefter hål på plastfolien och lägg några droppar i refraktometern.

Om många honungsprover ska hanteras samtidigt kan plastbricka för iskubsberedning användas. Brickan med honungsprover täcks även i detta fall med gladpack för att ingen oönskad avdunstning ska ske. Gör ett uppvärmningsprov för att avgöra tiden som behövs i mikrovågsugnen.