Pollen

 

 

 

 

Pollen har minst lika stor betydelse för bisamhället som den nektar som bina samlar och omvandlar till honung. Pollen behövs som proteinkälla för uppfödning av larverna. Man beräknar att ett bisamhälle förbrukar 30-40 kg pollen under en bisäsong.
Pollenkornen samlas in av bina och förs ihop till pollenklumpar på binas bakben. Bina blandar pollenet med honung och enzymer och fäster pollenklumpar på sina bakben. Insamlingen av ”full last” tar i medeltal 6-10 min. Bina betraktas som mycket blomtrogna och det mesta av pollenet kommer från samma blomsort. Pollenkornen är alltid mikroskopiskt små, de varierar i storlek mellan 0,02 – 0,004 mm. Pollen har olika näringshalt och färg. Färgen skiftar från vitt till regnbågens alla färger över till svart.

Växterna producerar olika mycket pollen varför det kan variera hur mycket pollen bina samlar. Pollen varierar också i färg beroende på tillsättningen av nektar vid insamlingen men nedanstående tabell ger en ungefärlig uppfattning om olika växters pollen.

Växt                            Pollen per blomma (mg)              Färg
Hallon                        1,1-1,4                                            gröngul
Maskros                      5,0                                                 gulröd
Raps                            1,0                                                 gulgrön
Vitsippa                      2,8                                                 ljust gulgrön
Äpple                          1,7                                                  gröngrå

Biodlarna kan använda pollen för tillverkning av foderdeg åt bina. 2/3 av degen bör vara pollen och en tredjedel honung eller sirap.
Pollen används också vid tillverkning av kosmetiska preparat t.ex. schampo, krämer och salvor. Pollen har ett mångsidigt näringsinnehåll. I pollen finns bl.a. flavonoider, karotenoider, vitaminer och mineraler. Det används också som näringstillskott och anses förstärka ämnesomsättningen, öka uthålligheten och muskelstyrkan, lindra kvinnors menstruationsbesvär, ha effekt mot prostatabesvär, m.m.