Honungsbedömning

Inom biodlingen har det länge funnits en honungsbedömning på föreningsnivå för att kontrollera att biodlarna kan behandla honung på ett riktigt sätt. En behandling, som ska resultera i en honungskvalitet som ska uppfylla ett antal krav på renhet, konsistens, vattenhalt, lukt, smak, färg och även förpackning.
Varje biodlarförening genomför årligen en bedömning av inlämnade honungsprov från medlemmarna. Denna bedömning ske enligt Biodlarnas honungsbedömningsreglemente.
Godkänt resultat vid honungsbedömningen är ett krav för få köpa Biodlarnas välkända etikett.

När honungsbedömning genomförs, ska alltid ett påskrivet honungsbedömningsprotokoll skickas för registrering hos Biodlarna. Protokollet måste vara påskrivet av ordföranden i honungsbedömningskommittén. Det går bra att skicka protokollet per mail, men dokumentet måste då vara underskrivet och inscannat (ev. fotograferat med smartphone). Annars måste det skickas per vanlig post. Telefonnummer för kontakt till den som har skrivit på måste också finnas med.

Tidigare har vi accepterat när den enskilde medlemmen har skickat in en kopia på sitt separata honungsbedömningskort och då gjort registreringen hos oss, men vi har nu valt att säkra upp bedömningsregistreringen genom denna hantering.

 

Här finner du länkar till:

Honungsbedömningsreglemente
Honungsbedömningsprotokoll
Honungsbedömningskort

Under nedladdningsbara trycksaker finns ett diplom som kan delas ut i samband med honungsbedömning.