Honungsbedömning

Inom biodlingen har det länge funnits en honungsbedömning på föreningsnivå för att kontrollera att biodlarna kan behandla honung på ett riktigt sätt. En behandling, som ska resultera i en honungskvalitet som ska uppfylla ett antal krav på renhet, konsistens, vattenhalt, lukt, smak, färg och även förpackning.
Varje biodlarförening genomför årligen en bedömning av inlämnade honungsprov från medlemmarna. Denna bedömning ske enligt Biodlarnas honungsbedömningsreglemente.
Godkänt resultat vid honungsbedömningen är ett krav för få köpa Biodlarnas välkända etikett.

För varje honungsprov ska det föras två bedömningskort (lämnas av biodlaren tillsammans med honungsprovet). På bedömningskorten ska förutom själva bedömningen även provets löpnummer och året för bedömningen införas.

Vid påkomna brister skall råd till biodlaren om förbättringar alltid göras.

Ett bedömningskort ska returneras ifyllt till biodlaren senast två veckor efter bedömningen. Prover som har fått påpekande eller underkänts behålls minst tre månader av kommittén, efter det att bedömningskortet utfärdats, för att ge möjlighet för provets ägare att överklaga bedömningen.

Kommittén ska föra två stycken bedömningsprotokoll där uppgifter från bedömningskorten införs. Ett av dessa arkiveras tillsammans med bedömningskorten hos lokalföreningen i två år efter genomförd honungsbedömning och det andra protokollet skickas till Biodlarnas expedition.
I protokollet ska provnummer, namn och medlemsnummer på provens ägare noteras samt
bedömningsresultat.

Här finner du länkar till:

Honungsbedömningsreglemente
Honungsbedömningsprotokoll
Honungsbedömningskort