Honungsbedömning

Inom biodlingen har det länge funnits en honungsbedömning på föreningsnivå för att kontrollera att biodlarna kan behandla honung på ett riktigt sätt. En behandling, som ska resultera i en honungskvalitet som ska uppfylla ett antal krav på renhet, konsistens, vattenhalt, lukt, smak, färg och även förpackning.
Varje biodlarförening genomför årligen en bedömning av inlämnade honungsprov från medlemmarna. Denna bedömning ske enligt Biodlarnas honungsbedömningsreglemente.

Godkänt resultat vid honungsbedömningen är ett krav för få köpa Biodlarnas välkända etikett.

Vid påkomna brister skall råd till biodlaren om förbättringar alltid göras.

Här hittar du mer information om honungsbedömningsreglementet. (medlemssida)