Avel med bin

Avelsarbete med honungsbin har bedrivits i mer eller mindre organiserad form lika länge som bina varit föremål för människans skötsel och omsorger.
I dagsläget är det fyra rasgrupper, vissa lokala klubbar och några privatpersoner som i Sverige arbetar med biavel.