Hur man blandar vinterfoder

När man ska vinterfodra bina bör man beräkna hur mycket foderförråd bina har. En dm² vaxkaka med täkta foderceller på båda sidor kan man beräkna till 300 g foder. Ett normalstort bisamhälle behöver minst 15 kilo socker för att klara vintern. Skillnaden mellan behov och vad som redan finns är den mängd man skall ge bisamhället inför vintern.

Genom att läsa av önskad mängd kg socker i tabellen nedan kan du enkelt få reda på hur mycket vatten som behöver tillföras och hur många liter 60% foderlösning du erhåller.

Du kan också gå andra vägen och utifrån en viss mängd 60% foderlösning få reda på hur mycket socker i kg du tillfört bina.

Tabell 1. Mängden socker i kg.
Kg socker      Liter vatten      Foderlösning i liter
1                       0,7                      1,3
2                       1,3                      2,5
3                       2,0                     3,8
4                       2,7                     5,1
5                       3,4                     6,4
6                      4,0                     7,6
8                      5,4                     10,2
10                     6,7                    12,7

Tabell 2. Mängden 60% foderlösning i liter.
Foderlösning i liter     Kg socker     Liter vatten
1                                       0,8                0,5
2                                       1,6                 1,1
3                                      2,4                 1,6
4                                     3,2                  2,1
5                                      3,9                 2,6
6                                     4,7                  3,2
8                                     6,3                  4,2
10                                   7,9                   5,3

Tabeller för beräkning av vinterfoder i 60% sockerlösning.

(Data hämtade ur Åke Hansson: Bin och biodling.)