VSH-projektet

Varroa Sensitive Hygiene (VSH) är en egenskap hos bina där fertila varroakvalster upptäcks och rensas ut från yngelcellen. Därmed hindras kvalstret från att reproducera sig. USDA (The United States of Agriculture) har sedan länge upptäckt att det går att selektera denna egenskap hos biet och har etablerat  VSH-linjer. Det handlar om ett genetiskt betingat hygieniskt beteende hos bina. Det nystartade projektet VSH-bin i Sverige syftar till att hitta, odla, selektera och sprida honungsbin med resistens mot varroa.

Klicka här om du vill veta mer om projektet.

Richards Johansson är projektledare för VSH-bin i Sverige.
richard.johansson@biodlarna.se
0142-48 20 05