VSH-projektet

Varroa Sensitive Hygiene (VSH) är en egenskap hos bina där fertila varroakvalster upptäcks och rensas ut från yngelcellen. Därmed hindras kvalstret från att reproducera sig. USDA (The United States of Agriculture) har sedan länge upptäckt att det går att selektera denna egenskap hos biet och har etablerat  VSH-linjer. Det handlar om ett genetiskt betingat hygieniskt beteende hos bina. Projektperioden är nu avslutad och slutrapporten finns att läsa här.

Richards Johansson är projektledare för VSH-bin i Sverige.
richard.johansson@biodlarna.se
0142-48 20 05