Livsmedelshygien

Allmänheten har krav på livsmedlens kvalité bl.a. ur djuromsorgssynpunkt, ursprung, innehåll och hur livsmedlet produceras. EU, riksdagen och regeringen har därför fastställt lagar och förordningar, som den som producerar livsmedel är skyldig att följa.
Livsmedelsverket är den myndighet som har det övergripande ansvaret för livsmedelstillsynen medan kommunerna utövar livsmedelstillsynen i praktiken.
Under Medlemsservice/Lagar och förordningar finner du Livsmedelsverkets föreskrifter som specifikt gäller för honung.
Lagar och förordningar som styr livsmedelshanteringen finns i sin helhet på Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se.