Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att SJV följer, analyserar och håller regeringen informerad om utvecklingen inom näringarna samt verkställer de politiska besluten inom verksamhetsområdet.

Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en av verkets huvuduppgifter. SJV fördelar också det särskilda EU-bistöd som årligen kan sökas av SBR, SLU, Svensk Biavel, Biodlingsföretagarna m.fl. för olika projekt, försöksverksamhet och forskning.

Verket ska arbeta för förenklingar av EU:s regleringar inom den gemensamma jordbrukspolitiken och för en effektiv och miljöanpassad jordbrukspolitik i EU. Verket ska även arbeta för att främja den regionala utvecklingen. Bl.a. ansvarar SJV för fördelning av medel till landsbygdsutveckling och fördelar EU-medel till projekt som syftar till att utveckla landsbygd. Information finns på Landsbygdsnätverkets hemsida www.landsbygdsnatverket.se

Landets distriktsveterinärer utgör en betydande del av organisationen.
Jordbruksverket har cirka 1180 anställda. Ungefär 600 av dessa arbetar på huvudkontoret i Jönköping och cirka 150 anställda är regionalt placerade i södra och mellersta Sverige. Dessa arbetar med miljö- och vattenfrågor, växtinspektion, utsädesfrågor samt djurregistrering. Resterande 433 personer är veterinärer och assistenter som ingår i distriktsveterinärorganisationen.
Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
Telefon: kundtjänst 0771 – 223 223 och växel: 036 – 15 50 00
E-post: jordbruksverket@sjv.se

Hemsida: www.jordbruksverket.se

För biodlingsfrågor finns handläggare på Jordbruksverket som för närvarande är:

Magnus Gröntoft magnus.grontoft@jordbruksverket.se