Biodlingens produkter

Den viktigaste nyttan som bina gör är den pollinering av växterna som ske vid deras besök i blommorna. Denna pollinering är avgörande för att frukter och bär skall utvecklas och så mycket som en tredjedel av den mat som vi äter är beroende av pollinering.

De flesta människor förknippar biodling med honung Men bina producerar också flera andra produkter som vi människor kan använda; vax, pollen, propolis, bigift och drottninggelé. Flera av dessa anses ha medicinska effekter och vara nyttiga för vår hälsa i förebyggande syfte. Mycket av detta är ännu outforskat men genom erfarenheter har man i olika kulturer fått erfarenhet av att biodlingens produkter har medicinska effekter.

Intressant är helt ny forskning av två svensk forskare som upptäckt att honung innehåller minst tolv olika mjölksyrabakterier som skulle kunna förklara en del av de egenskaper som tillskrivs honung. De har skrivit en rapport Honungens betydelse för människans hälsa – en översikt (utgiven 2005).

Ladda ned den här:Honungens betydelse för människans hälsa