Skatteverket

Skatteverkets huvuduppgifter är att ta in skatter, sköta folkbokföringen, registrera bouppteckningar och vara borgenär åt staten.

Skatteverket är förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. Vi utfärdar id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige, utreder skattebrott och bevakar statens fordringar.

Verksamheten bedrivs till största delen på våra kontor, som finns över hela landet. Där tar vi emot och granskar deklarationer och hanterar andra skatteärenden åt medborgare och företag.

Biodlingen berörs främst av skattelagstiftningen och företagslagstiftningen, vilka Skatteverket har till uppgift att se till att de följs.

Från skatteverkets hemsida kan man hämta en folder som vänder sig till personer som driver hobbyverksamhet och innehåller information om hur hobby beskattas. Utgåva 12, utgiven april 2016, finns under Medlemsservice. Där finns också en broschyr om ideella föreningar, SKV 324.
På Skatteverkets hemsida kan man även få information om vilka momsregler som gäller för biodling, m.m., SKV 552.

Hemsida: www.skatteverket.se

Skatteupplysningen: 0771-56 75 67