Branschriktlinjer

Från 1 jan 2006 gäller en EU-förordning om hygienfrågor, förordning (EG) nr 852/2004 om hygien. Enligt denna kan en bransch utarbeta s.k. branschriktlinjer för att medlemmarna inom branschen skall kunna uppnå kraven som lagstiftningen ställer. Biodlarna har lämnat ett förslag till Livsmedelsverket på branschregler som skall gälla för biodlingsbranschen.
Branschreglerna är vägledande både för biodlarna och kommunernas miljökontor vid deras tillsyn.

Branschriktlinjerna, framtagna av Biodlarna och Biodlingsföretagarna,  hittar du här: Honung branschriktlinjer, reviderade 2023