Drottningodling

För en framgångsrik och lönsam biodling behövs bra bin som är:

  • Lättskötta
  • Duktiga samlare
  • Svärmtröga
  • Motståndskraftiga mot sjukdomar
  • Goda övervintrare

För att få fram bin med dessa anlag krävs ett avelsarbete och i nästa moment en drottningodling för uppförökning av de goda anlag som avelsarbetet givit som resultat.