Drottninggelé

Drottningfodersaft produceras av 6-15 dygn gamla bin för att mata alla larver i kupan under deras första levnadsdagar. Efter tre dagar får arbetsbi- och drönarlarver en blandning av fodersaft, pollen och honung. Endast blivande drottningar matas med drottningfodersaft under hela larvstadiet.

Drottningfodersaften kemiska sammansättning är mycket komplicerad. Huvudingredienserna är proteiner, fria aminosyror, olika sockerarter, fettsyror, vitaminer, mineralämnen och vatten.

Drottningfodersaft saluförs ibland under beteckningen ” Gelé Royal” eller  ”Royal jelly”. Produkter av drottningfodersaft saluförs globalt med argument att de t.ex. förbättrar allmäntillståndet, normaliserar ämnesomsättningen eller kan behandla hormonella obalanser. Den har också ingått i många mirakelmediciner som saluförs globalt. Dess medicinska verkan är dock omdiskuterad. Från vilka komponenter de positiva egenskaperna kommer har man inte kunnat påvisa trots att behandlingseffekten erfarenhetsmässigt varit känd. En omfattande forskning pågår dock om drottningfodersaftens positiva inverkan på vissa sjukdomstillstånd eller som förebyggande medel.

Apiterapi är behandlingar där biodlingsprodukternas hälsopåverkande effekter utnyttjas. Användningen har tusenåriga anor i olika kulturer, särskilt i de asiatiska och östeuropeiska. Mer information om Apiterapi finns på Apimondias (biodlingens världskongress) hemsida som du finner här.