Allergi mot bistick

Toxisk reaktion
Ibland händer det att man blir bistucken. Biets gadd med vidhängande giftblåsa sitter då kvar på stickstället och gift pumpas in under ca en minut. Denna kan då genast tas bort med en kniv eller med nageln, men klämmer man på blåsan går giftet in direkt i huden. Giftet innehåller flera biologiskt aktiva ämnen som påverkar kärltonus och permeabilitet med vanligen ofarlig svullnad och klåda som blir mest uttalad efter tolv till 24 timmar. Om man får många stick kan själva giftet ge en uttalad reaktion som liknar en allergisk reaktion. En vuxen människa tål flera tiotal stick utan att bli allvarligt sjuk. Blir man stucken i munnen eller halsen kan man bli så svullen att man får svårt att andas.

Allergisk reaktion
Med ökande antal sticktillfällen ökar risken att man utvecklar allergiantikroppar (IgE). Dessa sätter sig på ytan av celler (mastceller) i kroppen vilka innehåller histamin och andra retande ämnen. Nästa gång bigift kommer in i kroppen fastnar bigiftet på antikropparna och mastcellerna släpper fritt sina retande ämnen. Man kan då inom en halvtimme få klåda och utslag (nässelutslag) på andra delar av kroppen än just vid stickstället och i allvarligaste fall blodtrycksfall. En av hundra personer är allergisk mot getingar eller bin och det är ännu vanligare hos biodlare. Allergisk reaktion mot bin och getingar orsakar 2-3 dödsfall per år i Sverige.

Utredning av misstänkt allergi mot bistick
RAST- och pricktest visar om man har allergiantikroppar mot bigift. RAST-test är ett blodprov som analyseras på laboratorium. Pricktestet innebär att man placerar en droppe med bigift på underarmens insida och med en nål för in ämnet i huden. Storleken av rodnad reaktion avläses efter 15 minuter. Tiden det tog från bistick till utvecklande av symtom, samt vilka symtom man utvecklade är också av betydelse för värdering av hur allvarlig allergi man kan ha.

Åtgärd vid allergisk reaktion
Man bör snabbt söka vård om:

– man blivit stucken och är allergisk mot bistick, även om man har tillgång tillsina akutmediciner

– man blivit stucken och fått kraftig reaktion med nässelutslag eller svullnader i ansiktet, svårt att andas, hostar, mår illa, känner sig yr eller kallsvettas

– man blivit stucken i munnen eller halsen

– man har fått många stick samtidigt och börjar känna sig dålig, blir matt eller mår illa

Behandling vid akuta besvär
När man söker vård för bisticksallergi brukar man få antihistamin (ex. Cetirizin) och kortison (ex. Betapred) i tablettform. Om det är en något svårare allergisk reaktion brukar man även få en spruta med adrenalin (ex. Epipen). Oftast blir man bra och kan gå hem efter några timmars övervakning. Vid en allvarlig allergisk reaktion skall man vara liggande med benen i högläge och föras till sjukhus för behandling och övervakning.

Allergivaccinering (specifik immunterapi)
Om man har haft en svår allergisk reaktion på ett stick och har antikroppar mot bigift i blodet kan man få en allergivaccination, som tidigare kallades hyposensibilisering. Behandlingen pågår en gång i veckan under 7 – 12 veckor. Därefter ges underhållsbehandling var 6:e vecka under omkring 4 – 5 år. Detta gör att risken för svår allergisk reaktion minskar betydligt.

Fördjupad information

https://www.1177.se/Ostergotland/sjukdomar–besvar/allergier-och-overkanslighet/insektsallergi/