Vaxhantering

Vaxet som finns i yngelrummet bör förnyas regelbundet. Man plockar därför bort mörka ramar från yngelrummet och ersätter dem med ramar med ljust nytt vax, detta är en åtgärd som förebygger sjukdomsutbrott i bisamhället. Vax är en bristvara så det är viktigt att man tar reda på vaxet och inte kastar det.

Det har förekommit fusk med bivaxet i vaxmellanväggar där bivaxet varit utblandad med paraffin. Detta kan resultera i kakras i bikupan.
Misstänker du att du köpt falsk bivax kontaktar du Bihälsokonsulenten hos Jordbruksverket för att få ditt vax testat.

Från de svarta ramarna återvinner man vaxet och rengör ramarna så att de går att använda igen. Det finns flera olika sätt att rensa sina ramar från vax. Ett sätt är att skicka in ramarna till ett vaxrenseri, där smälts vaxet ur ramarna och ramarna tvättas rena. Man får då betala en rensningskostnad för ramarna men får betalt för vaxet och sen kan man köpa nya vaxmellanväggar.

Det finns flera olika metoder att använda sig av om man vill smälta ur sina ramar själv. När man smälter ur vaxet själv så låter man vaxet stelna i en hink med lämplig storlek, har man vatten i botten av hinken så blir det lättare att få loss vaxklumpen. Vaxklumparna kan sedan lämnas in hos en vaxfabrikant i utbyte till nya vaxmellanväggar. Här är exempel på olika metoder:

Solvaxsmältare
Solvaxsmältare kan man bygga själv eller köpa färdig. Principen bygger på att man har en låg låda som är svart inuti och har en glasruta som lock som man vinklar mot solen. En solig dag så stiger temperaturen snabbt inne i solvaxsmältaren där man placerat de ramar man vill smälta ur. Vaxet rinner ner i ett uppsamlingskärl i botten. Det är viktigt att konstruktionen är bität eftersom man använder denna under den årstid som bina är ute och flyger.

Solvaxsmältare.

Ångvaxsmältare
Denna typ av vaxsmältare bygger på en ånggenerator av den typ som finns för tapetborttagning. Det finns färdiga att köpa i biredskapsbutiker men det är även relativt enkelt att bygga en själv. Principen är att man leder ner het ånga i en låda med ramar som ska smältas ur, vaxet rinner ner och samlas upp i en behållare. Det bör också finnas någon typ av galler så att vaxkokongerna blir kvar i lådan och inte hamnar i vaxet.

Ångvaxsmältare.

Saftmaja
Många biodlare som bara har ett fåtal samhällen sköter all sin vaxhantering med hjälp av enbart en saftmaja. Nackdelen med att enbart använda saftmajan är att man inte rymmer hela ramar i den, men man kan skära ut vaxet ur ramarna och därefter smälta vaxet. Man kan också bygga på saftmajan upptill för att få en större volym. Saftmajan passar också utmärkt för att smälta avtäckningsvax i.

Militärens lågtryckspanna
Det går fortfarande att få tag i militärens gamla lågtryckspannor begagnade. Principen är exakt densamma som med en mindre elektrisk ångvaxsmältare, med principen att ånga leds in i ett utrymme där ramarna hänger och vaxet rinner ut från en liten öppning nertill. Dessa eldas med ved och ger en stor mängd het ånga som gör det möjligt att smälta en stor mängd ramar på kort tid. Detta sätt att kunna smälta många ramar på kort tid passar utmärkt för föreningar och för större biodlare.

Lågtryckspanna.

Vedeldad pannmur
Man kan också använda sig av en vedeldat pannmur för att smälta ur vaxet ur ramarna. Antingen lägger man ner ramarna i vattnet och kokar dem eller så kan man låta pannmuren producera ånga för att smälta vaxet ovanför pannmuren. En pannmur fungerar också utmärkt att sodatvätta sina ramar i.

Avtäckningsvaxet
Avtäckningsvaxet är ett mycket rent vax som lämpar sig väl för tillverkning av bisalva. Det vax som man får när man täcker av sina ramar är blandat med honung. Låter man honungen självrinna från avtäckningsvaxet har man ändå mycket honung kvar som är blandat med vaxet. Om man smälter vaxet i vattenbad, det vill säga man lägger avtäckningsvaxet i en behållare som har kontakt med kokande vatten, så kommer vaxet att smälta och lägga sig ovanpå den upphettade honungen. Låter man detta vax stelna så kan man ta vara på både honungen och vaxet. Honungen kan man klassa som bagerihonung eftersom den hettats upp. Om man inte är intresserad av att ta tillvara honungen i avtäckningsvaxet kan man lägga ner det i sin vaxsmältare tillsammans med ramarna som ska smältas om.

Sodatvättning av ramar
Att tvätta sina ramar i sodalösning är ett effektivt sätt att få dem rena och desinfekterade. Kaustiksoda (NaOH) är en väldigt stark bas och man ska vara väldigt noga med användningen av både skyddsglasögon och handskar vid arbete med lösningen. När man blandar kaustiksoda i vatten så bildas värme. Det brukar räcka med ungefär 1,5% soda i vatten för att få en tillräckligt stark lösning för rengöring av ramarna. Det betyder cirka 300 gram kausiksoda i 20 liter vatten. Sedan ska ramarna sköljas noggrant, gärna med lite ättika i sista sköljvattnet för att neutralisera eventuell kvarvarande soda. När ramarna är färdigtvättade måste de få torka ordentligt. Stapla dem i luftiga staplar och låt dem stå så till det är dags att sätta i nya vaxmellanväggar.

Sodatvätt.

Gjutning av vaxmellanväggar eller valsning av vax
Vill man ha full kontroll på sitt vax kan man ha ett eget kretslopp på sitt vax. De två vanligaste förekommande sätten är att antingen gjuta sina mellanväggar eller valsa dem. Det finns färdiga kakgjutformar med kylning att köpa hos välsorterade biredskapshandlare, vaxkakorna blir skörare när de gjuts än när det valsas. Att köpa en präglingsvals för vax är ett alternativ om man vill valsa sitt eget vax, men kräver en större investering och större arbetsinsats.