Bihälsa

 

 

 

 

Friska bin är A och O för en lyckad biodling.

Här kan du hitta information om de vanligast förekommande bisjukdomarna och parasiterna, hur du känner igen dem och hur de kan behandlas och förebyggas. Det finns fakta om varroa och anvisningar om vilka åtgärder som kan vidtas för att undvika allvarliga förluster till följd av kvalsterangrepp och de associerade virusinfektionerna.

Så småningom kommer det finnas mer information om vad som kan göras för att ha friska bisamhällen. Det kommer också finnas information om bitillsynen och om de olika instruktionsbigårdarna där varroa hållas i schack med miljömässigt skonsamma medel och ekologiska bekämpningsmetoder. Under aktuell information kommer senaste nytt kring sjukdomsläget mm att finnas.