Bihälsa

 

 

 

 

Friska bin är A och O för en lyckad biodling. För att underlätta arbetet har kommittén i bihälsa därför tagit fram en Handbok i bihälsa. Den är tänkt att använda som en handbok ute i bigården, när du arbetar med dina bin. Boken finns att köpa i Biodlarnas webshop. Du kan även ladda ner boken som pdf här.

Handbok i bihälsa innehåller endast korta beskrivningar över sjukdomar och övrigt du behöver ha koll på för att hålla friska bin. Vill du veta mer kan du läsa Preben Kristiansens beskrivningar här bredvid. Du kan även gå vidare till Jordbruksverkets hemsida.