Bihälsa

 

 

 

 

Friska bin är A och O för en lyckad biodling. För att underlätta arbetet har kommittén i bihälsa därför tagit fram en Handbok i bihälsa. Den är tänkt att använda som en handbok ute i bigården, när du arbetar med dina bin. Boken finns att köpa i Biodlarnas webshop. Du kan även ladda ner boken som pdf här.