Om du får en svärm

De flesta människor vet att bin kan svärma. Att bin svärmar är artens naturliga sätt att föröka sig och fortleva. Biodlarna strävar efter att öka antalet bisamhällen utan svärmning genom olika skötselmetoder. Trots biodlarens åtgärder svärmar ibland bina. Svärmning innebär att drottningen tillsammans med hälften av samhället bin flyger iväg. De sätter sig i en buske eller ett träd i en gemensam klunga (=svärm). Därifrån skickar svärmen ut spejarbin för att hitta ny bostad. Tiden att hitta ny bostad kan variera från någon timme upp till fler dagar. Ofta hittar bina ett ihåligt träd, en skorsten eller liknande där svärmen kan bosätta sig.

För att kunna ta reda på bisvärmen måste den hämtas före de bosätter sig permanent. När svärmen hittat en permanent bostad kan den ej tas bort av biodlare.

Svärmtelefonen
Svärmtelefonen är en automatisk tjänst som hjälper dig att hitta en biodlare i ditt område som anmält sig som svärmfångare. Har du upptäckt en svärm så ringer du telefonnumret. Du uppmanas då att knappa in postnumret där svärmen befinner sig. Tjänsten kopplar dig vidare till en ansvarig i ditt område.

Får du ingen träff så kan du istället besöka biodlarna.se/distrikt för att själv ta reda på vart närmaste förening finns med dess kontaktuppgifter.

Läs mer om Svärmtelefonen här

Numret till svärmtelefonen:
0766-86 07 01

Har bisvärmen bosatt sig permanent i t.ex. en husvägg får husägaren kontakta Anticimex eller annat saneringsföretag för att få bort bina.