Läkemedel mot varroa

Såväl Apistan som Apiguard har sedan hösten 2011 varit registrerade som receptfria läkemedel mot varroa. Det innebär dels att recept inte behövs för att köpa preparaten och att det inte behövs behörighet för att få använda dem. Preparaten kan inte köpas i biredskapsaffären utan enbart på ett apotek så som Djurfarmacia eller Swevet. Numera är även Apivar med den verksamma substansen amitraz godkänt för receptfri användning i Sverige.

Som vid användning av alla andra läkemedel ska behandling med Apivar, Apistan och Apiguard göras enligt anvisningarna. Bipacksedel och produktresumé för preparaten kan laddas ned från Läkemedelsverkets webbplats. Skriv in preparatnamnet i sökfältet ”Läkemedelsfakta”. Här hittar ni även komplett lista över samtliga registrerade läkemedel som är godkända för varroabehandling i Sverige.

Apistan registrerades första gången i Sverige på början av 90-talet, och fram till och med 31 december 2008 var det registrerat som ett kemiskt bekämpningsmedel. Ändringen från kemiskt bekämpningsmedel till läkemedel gjordes som en anpassning till EU-regelverket och läkemedelslagstiftningen som innebär att alla medel, som används för att behandla sjukdomar eller bekämpa parasiter hos livsmedelsproducerande djur, måste klassificeras som läkemedel.

Vid användning av kemiska behandlingar bör biodlaren vara noga med att följa anvisningarna för läkemedlet. Felaktig användning kan leda till utvecklandet av resistens hos kvalstren och restsubstanser i honung och vax. Resistens mot tau-fluvalinat (den aktiva substansen i Apistan) påvisades första gången i Sverige 2010. Sedan första fyndet, som var i Värmland, har resistens påvisats på flera andra håll i landet. Innan behandling med Apistan genomförs kan det därför vara en bra idé att kolla om det förekommer resistens i bigården. Information om hur undersökning för resistens kan göras finns i dokumentet som kan laddas ned längst ned på denna sida.

Vid misstanke om eller påvisning av resistens bör man sluta behandla med Apistan och välja ett annat preparat eller andra bekämpningsmetoder. Hittills har inga rapporter om resistens mot amitraz som är den verksamma substansen i Apivar rapporterats i Sverige.

Test fluvalinatresisten