Läkemedel mot varroa

Såväl Apistan som Apiguard har sedan hösten 2011 varit registrerade som receptfria läkemedel mot varroa. Det innebär dels att recept inte behövs för att köpa preparaten och dels att det inte behövs behörighet för att få använda dem. Preparaten kan inte köpas i biredskapsaffären utan enbart på ett apotek. Joel Svenssons vaxfabrik, som har partihandelstillstånd för preparaten, har på sin webbplats lagt in information om hur man kan göra för att beställa dem.

Som vid användning av alla andra läkemedel ska behandling med Apistan och Apiguard göras enligt anvisningarna. Bipacksedel och produktresumé för preparaten kan laddas ned från Läkemedelsverkets webbplats. Skriv in preparatnamnet i sökfältet  ”Läkemedelsfakta”.

Apistan registrerades första gången i Sverige på början av 90-talet, och fram till och med 31 december 2008 var det registrerat som ett kemiskt bekämpningsmedel. Ändringen från kemiskt bekämpningsmedel till läkemedel beror på EU-regelverket och läkemedels-lagstiftningen som innebär att alla medel, som används för att behandla sjukdomar eller bekämpa parasiter hos livsmedelsproducerande djur, måste klassificeras som läkemedel.

Resistens mot tau-fluvalinat (den aktiva substansen i Apistan) påvisades första gången i Sverige 2010. Sedan första fyndet, som var i Värmland, har resistens påvisats på flera andra håll i landet. Innan behandling med Apistan genomförs kan det därför vara en bra idé att kolla om det förekommer resistens i bigården. Information om hur undersökning för resistens kan göras finns i dokumentet som kan laddas ned längst ned på denna sida.

Vid misstanke om eller påvisning av resistens bör man sluta behandla med Apistan (eller åtminstone komplettera med annat) och sedan välja en kombination av olika andra medel och metoder. Att byta ut Apistan mot ett annat medel eller preparat och sedan i fortsättningen använda endast det medlet/preparatet är inte en hållbar lösning på sikt.

Preben Kristiansen

Test fluvalinatresisten