Informationsbigården

Informationsbigårdens främsta syfte är att informera den intresserade allmänheten om bin, biodling och pollinering. Informationsbigården etableras lämpligast på en plats, som besöks av många människor. Exempelvis hembygdsgård, plantskola, Naturum, djurpark eller annat turistmål. Samverkan kan också ske med ”Bo på lantgård-” eller ”Upplev-landet”-verksamhet.

1. Beskrivning

Demokupa
specialkupa med möjlighet att studera ett bisamhälle från tre håll.

Plank
bestående av två eller tre sidor, som skyddar besökare från direktkontakt med bina. Planket har ett eller flera fönster genom vilka binas ut- och inflygning på flustret kan observeras (erhålles ej via Biodlarna).

Broschyrställ
för foldrar,broschyrer och tidskrifter. Tillverkat i trä och plast för full insyn och med skydd mot regn. Kan förses med Bitidningar, Biodlarnas värvarfoldrar,  SV- eller LRF-foldrar, egna foldrar,broschyrer från sponsorer etc.

Skyltserie
med information om det grundläggande kring bin och biodling.

Hänvisningsskyltar
Skyltserie och hänvisningsskyltar följer med vid köp av infobigårdspaket.

2. Finansiering

Det finns flera möjligheter att bekosta en informationsbigård.

Det enklaste sättet är att föreningen betalar ur egen kassa.
Någon sponsrar hela eller delar av infobigården. Sponsorer kan vara t.ex. privatpersoner, företag eller banker. Som motprestation kan sponsorerna erbjudas möjlighet att använda broschyrstället eller planket för egen marknadsföring. Ett guidat besök i Informationsbigården för sponsorns anställda kan vara en annan motprestation från biodlarföreningen.
Föreningen kan via ett projekt inrätta en Informationsbigård. Ett EU-projekt ger möjlighet att med eget arbete betala kostnaderna för Informationsbigården, men kräver ansökan, rekvisition och rapportering av projektarbetet Detta kräver en hel del pappersarbete, men ger mycket aktivitet tillbaka. Leader Plus eller Mål 3 kan vara möjliga EU-projekt. Via Migrationsverket kan man också aktivera och integrera biodlingsintresserade invandrare. I regel betalas EU-pengarna ut i efterskott.

3. Priser
Mer info finner man under Bibutiken/Infobigården.

4. Beställning
Materialet kan beställas hos:
Sveriges Biodlares Riksförbund, Borgmästaregatan 26, 596 34 Skänninge. Tel.: 0142-48 20 00 eller e-post: info@biodlarna.se

5. Skötselråd
Visningskupan kan skötas på flera sätt:

-Enklast är att befolka kupan med en avläggare, som sedan får säsongen på sig att utvecklas till ett invintringsdugligt samhälle.

-Vill man använda ett fullstort samhälle finns två alternativ:
a. plocka bort ramar efterhand och håll kvar samhället på 10 ramar
b. tillsätt en eller flera skattlådor/yngelrum

TIPS!
Vid första utvidgningen monteras taket och plastskivan på den nya lådan. Använd helst en HLS-skattlåda till detta och låt tak och plastskiva sitta kvar på den hela säsongen. Ytterligare utvidgning görs mellan yngelrumsdelen och skattlådan med tak och plastskiva. Man slipper därmed att flytta tak och plastskiva varje gång bina behöver mer utrymme.