Bitillsyn

Reglerna i Sverige när det gäller bin och biodling handlar om att förhindra spridning av allvarliga bisjukdomar, att förhindra att sjukdomar och smitta förs in i landet, samt att skydda bina mot skador av bekämpningsmedel. Som utgångspunkt för regelverket finns Bisjukdomslagen (1974:211) och Bisjukdomsförordningen (1974:212).

Ansvarig myndighet för bisjukdomsbekämpningen är Jordbruksverket som i sina författningssamlingar reglerar hur bisjukdomsarbetet skall bedrivas. Länsstyrelserna biträder regionalt Jordbruksverket med bekämpningen. Bl.a. utser länsstyrelsen i samråd med länets biodlarföreningar bitillsynsmän, som ansvarar för bisjukdomsbekämpningen i var sitt tillsynsdistrikt.

Information om biodling på Jordbruksverkets webbplats hittar du genom att klicka här.

Bitillsynen har koncentrerats till sju län
Istället för att varje länsstyrelse själv ansvarar för bitillsynen inom sitt län har Sverige delats in i sju regioner, var och en med en länsstyrelse som utses som ansvarig för bitillsynen. Nedan finns länkar till de länsstyrelser som ansvarar för bitillsynen i de olika länen.

Norra Norrland
Norrbotten och Västerbotten

Södra Norrland
Jämtland och Västernorrland

Norra Mellansverige
Gävleborg, Dalarna, Örebro och Värmland

Stockholm-Mälardalen
Stockholm, Uppsala, Södermanland, Västmanland och Gotland

Västra Götaland
Västra Götaland och Halland

Östra Götaland
Östergötland, Jönköping och Kalmar

Sydsverige
Skåne, Blekinge och Kronoberg

 

Regelverk

Föreskrifter

De senaste besluten om smitta finns alltid på Jordbruksverket.se under Aktuella restriktioner för bin och humlor, https://jordbruksverket.se/djur/ovriga-djur/bin-och-humlor/aktuella-restriktioner-for-bin-och-humlor

Blankett – uppställningsplats